Artist Talk – Gesprek met theatermakers en kunstenaars

Hans Mommaas (NL)

Hans Mommaas gaat in gesprek met theatermakers en kunstenaars van Cultura Nova editie 2018.

Internationaal beeldend theaterfestival Cultura Nova wil zich verhouden tot ontwikkelingen in Heerlen en Parkstad. Aan theatermakers, kunstenaars en gezelschappen wordt daarom gevraagd een verbinding te maken met de thematieken die op dit moment spelen in de regio: zoals transitie, krimp en identiteit – onderwerpen die mooi aansluiten bij de themaperiode ‘Bovengronds’ van Gemeente Heerlen. Als sprekers zijn uitgenodigd Josep Vicent, Els Huver, Jos Zandvliet, Marieke Coppens en Peter de Bie.

Josep Vicent

Josep Vicent dirigeert zaterdag 25 en zondag 26 augustus de ‘Carmina Burana’ uitgevoerd door La Fura dels Baus, philharmonie zuidnederland, Sinfonischer Chor Aachen, Opera Zuid en dansers via het Huis voor de Kunsten Limburg. De Carmina Burana wordt in de openlucht gepresenteerd in de zilverzandgroeve van Beaujean in de Heerlense wijk Heerlerheide. De zandgroeve is in transitie en is een IBA Parkstad locatie.

Els Huver

Els Huver is radiomaker en journalistieke audiomaker, die de Kopsalon van Hoofdzaken heeft gemaakt onder de titel ‘Van geluk spreken’. Zij is de Heerlense wijk Eikenderveld ingegaan om verhalen van de bewoners te verzamelen. Zij keren in ‘De Kopsalon voor Hoofdzaken’ het beeld dat de buitenwereld heeft van hun wijk. Niet door problemen te ontkennen, maar door een ander blikveld te bieden.

Jos Zandvliet

Jos Zandvliet is medeoprichting van stichting ACCU en artistiek verantwoordelijk voor het grote community art-project ‘Duende’ in de wijk Heerlerbaan. Samen met bewoners en verenigingen wordt een grote parade gemaakt met thema’s uit de wijk. Ouderen (80+) uit de zorginstelling ‘Oranjehof’ (Sevagram) gaan voor een intermezzo in de parade samen zingen met schoolkinderen van 10 jaar. De parade eindigt bij de twee nieuwe murals op de flats van Weller in de Peter Schunckstraat.

Marieke Coppens

Marieke Coppens verbleef van januari tot medio juli als artist in residence van SCHUNCK* in Heerlen. Ondersteund door het Mondriaan Fonds woonde en werkte Coppens ruim een half jaar in Heerlen. Naast de tentoonstelling MINE die momenteel op de eerste verdieping van SCHUNCK* te zien is opende Coppens de Healing Heptagon pop-up shop van de door haar opgerichte sekte Blue Creates the Open Space in haar atelier op de Oude Veemarktstraat in het centrum van de stad.

Peter de Bie

Theaterkok Peter De Bie maakt voorstellingen waarbij niet alleen kijken en luisteren een rol spelen, maar ook proeven, voelen en ruiken. Als artistiek bezieler van theatergezelschap Laika maakt hij ’theater der zinnen’: voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen die hun kinderlijk gevoel voor verwondering nog niet zijn verloren. Tijdens Cultura Nova strijkt Peter de Bie met zijn gezelschap neer op het Burg. Van Grunsvenplein met de voorstelling ‘Cantina’ en opent hier een feestelijke kantine in een tent. Bij binnenkomst kom je in een theatrale wereld terecht van mensen die samen dromen, vloeken, lachen en eten.

 

Gespreksleider Hans Mommaas is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en Professor Regional Sustainability Governance bij de Tilburg University, hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van stichting Cultura Nova.