Mad Vision

Ensemble 88 (NL)

Het programma Mad Vision belicht hedendaagse klassieke muziek met een knipoog en een kwinkslag. Maar ook met een serieuze ondertoon, die de grenzen aftast tussen gewoon en ongewoon, vertrouwd en vreemd, normaal en afwijkend. Pièce de resistance is de compositie My Illness is the Medicine I Need, waarin de Oostenrijkse componist Thomas Larcher teksten gebruikt uit een speciale editie van het Benetton-tijdschrift Colors over verschillende vormen van geestesziekte.

Ensemble 88 geeft tijdens dit concert een wonderlijke en kleurrijke kijk op de actuele mondiale muziekwereld en de hoofdrolspelers die daarin figureren. In de compositie My Illness is the Medicin I Need komen letterlijk psychiatrische patiënten aan het woord. In Case History draait de slagwerker helemaal door vanwege de gekke fratsen die componist Roderik De Man van hem verlangt. En componist Paul Pankert) zet in Manuel doodleuk de handleiding van een wasmachine op muziek. Het programma wordt gecompleteerd door Psy van Peter Eötvös en Mad Vision van Elena Firsowa.

Ensemble 88 is een ensemble voor hedendaagse klassieke muziek, dat onder artistieke leiding staat van violist Paul Pankert uit Eupen. In de bijna dertig jaar van zijn bestaan heeft het ensemble op velerlei manieren de hedendaagse klassieke kamermuziek onder de aandacht gebracht: in diverse bezettingen en stijlen, als aanjager van de noodzakelijke vernieuwing van het repertoire (compositieopdrachten) en met de laatste jaren steeds meer aandacht voor samenwerking met andere kunstdisciplines.

Regelmatig geeft Ensemble 88 opdrachten aan componisten, waarna zij het werk voor het eerst in uitvoering brengen. Mede hierdoor speelt Ensemble 88 een essentiële rol in de ontwikkeling van hedendaagse muziek in de euregio.

www.ensemble88.nl